Cookies

Pre vaše pohodlné používanie nášho e-shopu potrebujeme súhlas so spracovaním súborov cookies. Súhlas udelíte kliknutím na tlačidlo "Rozumiem".

Nastavenia cookies

Tu si môžete upraviť cookies podľa vlastných preferencií

Potrebujeme váš súhlas so spracovaním súborov cookies, aby sme vám mohli zobrazovať informácie v súlade s Vašimi záujmami.

Súhlas môžete odmietnuť tu

Zľava 8 € na Beerboxeo 🍻, 1+1 zdarma na "politre" a doprava zdarma - fandite s nami hokeju vo veľkom štýle Viac TU.

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Definícia pojmov

Predajca: 

Pre B2C (predaj koncovým zákazníkom): Rewild s.r.o., Nad Konvářkou 310/13, Praha 5, 15000, IČO: 03738761, DIČ: CZ03738761.  Je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na Doméne www.manboxeo.sk(i) kupujúcim môže byť spotrebiteľ, tj každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak rokuje; (ii) kupujúcim môže byť tiež podnikateľ, ktorý tovar kupuje za účelom svojho podnikania s týmto tovarom.

E-shop: Internetová stránka predávajúceho, obsahujúca tovar na predaj a aj podmienky doručenia a platby.

Webová stránka: E-shop na adrese www.manboxeo.sk

Tovar: tovar ponúkaný predajcom na E-shope

Objednávka: úkon kupujúceho v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu kupujúceho nakúpiť  a prevziat Tovar od Predajca

Príjemca tovaru - je ním buď priamo kupujúci alebo tretia osoba, v prospech ktorej bola zmluva uzavretá a tá s ňou prejavila súhlas, príp. tretia osoba, ktorej kupujúci svoje práva a povinnosti zo zmluvy postúpil.

Uzavretie zmluvy - objednávka kupujúceho je návrhom zmluvy a samotná zmluva je uzatvorená okamihom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom (potvrdením objednávky zo strany predávajúceho); od tohto okamihu medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti; ak je zmluva uzavretá v prospech tretej osoby, tá sa stáva oprávnenou až okamihom, keď sa zmluvou prejaví súhlas. Dokiaľ tretia osoba neprejaví súhlas, zmluva vyvoláva účinky len medzi zmluvnými stranami, ktoré ju uzavreli – do tej doby má právo na plnenie tá zmluvná strana, ktorá plnenie v prospech tretej osoby vyhradila (to isté platí, pokiaľ tretia osoba súhlas odoprela).

Tovar - darčekové debny Manboxeo, drákové truhly Damboxeo, betónové tehly s vouchermi, domáce pipvovary a ostatné produkty ponúkané predávajúcim na internetových stránkach predávajúceho www.manboxeo.cz. Obsah debien vždy určujú suroviny a produkty uvedené v detaile (písomný obsah) každého typu debny. Vzhľad debien a všetkých ďalších produktov a podoba surovín sa môže meniť – fotografie sú iba ilustračné a informatívne. Kvalita a gramáž surovín, ktorá je uvedená v potvrdzovacom e-maile objednávky, je však záväzná.

Voucher - zľavový poukaz, opatrený unikátnym kódom a dátumom splatnosti. Voucher slúži na sprostredkovanie možnosti ponúknuť tretím osobám zľavu na produkty a služby. Uplatnenie a trvanlivosť voucheru sa odvíja podľa typu tovaru a jeho príslušnej detailovej stránky. Spôsob uplatnenia vouchera je stanovený detailovou stránkou každého typu tovaru.

Náhrady položiek v produktoch - ak je v darčekovom boxe (Bedny, Truhly, Armyboxeo, Pivovary, Toolboxeo, Giftboxeo, Beerboxeo, Kidboxeo, Loveboxeo, Vianočné stromčeky, Výhodný set) uvedená náhrada, jedná sa o zmenu položky produktu daného boxu. Táto zmena je uvedená v zozname položiek v detaile produktu priamo za položkou, ktorá nie je aktuálne z kapacitných dôvodov výroby dostupná. Ďalej je tiež uvedená v potvrdzovacom e-maile k uskutočnenej objednávke. Náhrada je vždy minimálne adekvátna svojou obstarávacou cenou pôvodnej položke. Náhrada nie je zobrazená na produktovej fotografii, ktoré majú iba ilustratívny charakter.

II.Všeobecné ustanovenia

2.1. VOP určujú a regulujú vzťah medzi predajcom a verejne ponúkaným sortimentom, ktorej kupujúci využívajú E-shop Manboxeo, vytvorený za účelom predaja Tovaru umiestneného v internetovom obchode.

2.2. Predajca disponuje právom upraviť VOP bez predošlého upozornenia. Zmeny vo VOP nadobúdajú v platnosť dňom zverejnenia a vzťahujú sa na všetky objednávky, vytvorené v danom období.

2.3. Na všetky podmienky, ktoré nie sú ďalej uvádzané na tejto webovej stránke, sa v rámci obchodných vzťahov vzťahuje v znení neskorších predpisov zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka.

2.4. Aktuálne znenie VOP je dostupné tu.

2.5. Prodávájící není registrovaným distributorem lihu a prodávaný líh je určen výhradně pro konečnou spotřebu.

III. Práva a povinnosti Predajcu

3.1. Predajca predáva prostredníctvom E-shopu www.manboxeo.sk

3.2. Práva a povinnosti, uvedené v nasledovných VOP, sa vzťahujú na predajcu potvrdením objednávky v systéme.

3.3. Predajca sa zaväzuje informovať kupujúceho o stave prijatej objednávky v E-shope prostredníctvom emailu. Predajca nie je zodpovedný za čas prijatia informácie o stave objednávky kupujúcim.

3.4. Predajca si vyhradzuje právo nahradiť nedostupný tovar tovarom v rovnakej alebo vyššej cene a kvalite.

3.5. V prípade, že kupujúci bez udania dôvodu odmietol prevzatie predošlých objednávok alebo uviedol zavádzajúce údaje o svojej osobe či mieste doručenia je Predajca oprávnený kedykoľvek zrušiť jeho objednávku tovaru. 

3.6. Predajca má právo mailom alebo telefonicky predať kupujúcemu informácie o ostatnom tovaru a ponukách v prípade, že mu kupujúci poskytol  s prijímaním takýchto informáci súhlas.

3.7. Predajca nie je za nič zodpovedný v prípade, že: 

  • obsah a množstvo informácií poskytnuté kupujúcim narušujú celý proces objednávky (predávajúci tieto informácie neupravuje v žiadnom prípade);
  • kupujúci nevhodným užívaním spôsobí škodu na tovaru, objednaném z E-shopu.

3.8. Predajca si vyhradzuje právo odstraňovať, upravovať alebo inak meniť všetky sekcie E-shopu a to bez predchádzajúceho upozornenia.

3.9. Predávajúci nenesie akúkoľvek zodpovednosť za škody na majetku či ujmy na zdraví osôb spôsobené nebezpečným zaobchádzaním pri páčení debien či rezaní zámočku truhiel.

IV. Práva a povinnosti kupujúceho

Vytvorením objednávky na E-shope www.manboxeo.sk kupujúci súhlasí s jeho VOP.

4.1. Potvrdením objednávky predajcom vzniká medzi predajcom a kupujúcim zmluvný vzťah; kupujúci na seba preberá všetky práva a povinnosti v znení VOP E-shopu.

4.2. Kupujúci nadobúda platbou vlastnícke práva k produktom zakúpeným v E-shope.

4.3. Pre uzavretie objednávky musí kupujúci uviesť: meno a priezvisko, email, telefón a informácie týkajúce sa doručenie. Kupujúci týmto potvrdzuje správnosť uvedených osobných údajov v objednávkovom formulári, rovnako ako prípadnú ďalšiu aktualizáciu týchto údajov a informácií.

4.4. Pokial sa kupujúci nachádza na nesprístupnenom území, zaistí prístup pre dodanie objednávky od doručovateľa predajcu. V opačnom prípade nie je predajca zodpovedný za nedoručenie tovaru, ktoré nastane z dôvodu zneprístupnení miesta doručovacej adresy.

4.5. Kupujúci má právo zrušiť prijímania emailov od predajcu zaslaním emailu predajcovi alebo prostredníctvom kliknutí na príslušné miesto v spodnej časti emailu, ktorý túto možnosť ponúka.

4.6 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia plnenia, ak bola zmluva uzavretá dištančným spôsobom, a to bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Ak sa rozhodne kupujúci využiť tohto práva, môže tak urobiť písomným odstúpením od zmluvy obsahujúcim oznámenie čísla účtu, kam má byť zaslaná zaplatená cena, doklad o kúpe tovaru a ďalej tovar, ktorý mu bolo zaslané na základe zmluvy, od ktorej odstupuje. Písemné odstoupení včetně zboží je vhodné poslatn na adresu Rewild s.r.o., U Prioru 804/3, Praha 6, 16100, Česká republika. Vrátený tovar by mal byť kompletný (drevená darčeková krabica či betónová tehla vrátane jej celého obsahu nepoškodená), tovar ani žiadna jeho časť by nemala byť poškodená ani použita.V prípade rozbitého či zničeného balenia nie je už naďalej možné predmetný tovar vrátit.Toto písomné odstúpenie od zmluvy zašle koupující na adresu predajcu, a to v lehote 14 dní.

4.7. Akákoľvek manipulácia s predmetmi v darčekových baleniach sa deje na vlastné nebezpečenstvo kupujúceho. 

4.8. Debny s páčidlom pre deti by mali osoby do 15 rokov otvárať s dohľadom rodičov, ktorí nesú zodpovednosť za prípadnú ujmu na zdraví, ktorú si táto osoba spôsobí nebezpečným spôsobom páčenia debny

V. UPLATNENIE Manboxeo kreditu

5.1 Manboxeo kredit na nákup je možné použiť ako prostriedok úhrady tovaru ponúkaného Predávajúcim alebo jeho časti. V prípade, že cena tovaru, ktorý Kupujúci zvolil, prevyšuje hodnotu Manboxeo kreditu na nákup, je Kupujúci povinný tento rozdiel doplatiť.

5.2 Manboxeo kredit na nákup je platný v období od 1.2.2021 00:00:00 do 31.10.2021 23:59:59, ak nie je u jednotlivého Manboxeo kreditu na nákup výslovne uvedené inak.

5.3 Ak nie je Manboxeo kredit na nákup uplatnený v rámci svojej platnosti (pred alebo v dátum expirácie), stráca akúkoľvek hodnotu a nárok na jeho uplatnenie zaniká bez náhrady.

5.4 Manboxeo kredity na nákup možno sčítať. Kupujúci tak môže využiť dva a viac Manboxeo kreditov na nákup na úhradu tovaru ponúkaného Predávajúcim alebo jeho časti.

5.5 Manboxeo kredit na nákup možno uplatniť iba jednorazovo, ak hodnota Manboxeo kreditu na nákup prevyšuje hodnotu tovaru, ktorý Kupujúci Manboxeo kreditom na nákup uhradil, potom zvyšná suma z Manboxeo kreditu na nákup zaniká bez náhrady.

5.6 Manboxeo kredit na nákup nie je možné vrátiť inou formou, než popisujú VOP, zameniť za peňažné prostriedky, iný Kredit na nákup ani iný podobný predmet, listinu či cenný papier; Predávajúci si vyhradzuje právo v jednotlivých prípadoch rozhodnúť inak.

5.7 Za stratu či odcudzenie Manboxeo kreditu na nákup, po jeho zaslaní Kupujúcemu na zadaný e-mail, zodpovedá Kupujúci a Predávajúci v týchto prípadoch neposkytuje nový Manboxeo kredit na nákup ani nenahrádza jeho hodnotu či kúpnu cenu.

5.8 Kopírovanie, pozmeňovanie alebo akékoľvek iné úpravy Manboxeo kreditu na nákup osobou odlišnou od Predávajúceho je striktne zakázané.

5.9 Manboxeo kredit na nákup je možné použiť na tovar, ktorý predávajúci ponúka vždy v moment využitia Manboxeo kreditu na nákup a za ceny, ktoré sú v momente využitia Manboxeo kreditu na nákup aktuálne.

5.10. Manboxeo kredit na nákup Kupujúci obdrží online, formou zľavového kódu, ktorý mu bude zaslaný na e-mail uvedený v objednávke. Tento zľavový kód nemožno uplatniť v kombinácii so žiadnym iným zľavovým kódom, okrem Manboxeo kreditu na nákup.

5.11. Manboxeo kredit na nákup vo forme zľavového kódu nie je možné uplatniť v kombinácii s inou marketingovou akciou. Predávajúci si vyhradzuje právo v jednotlivých prípadoch rozhodnúť inak.

VI. Informácie o tovare a cenách

6.1. Všetok tovar v E-shope www.manboxeo.sk je predávaný kupujúcim v súlade s aktuálnymi zákonmi.

6.2. Všetky informácie o tovaru sú platné a odpovedajú skutočným parametrom tovaru. V prípade, že má kupujúci záujem o ďalšie informácie, je povinný kontaktovať predávajúceho emailom alebo telefonicky pred uzavretím objednávky.

6.3. Ceny vyobrazené na E-shope sú odvodené od cien dodávateľov a ponúk obchodných partnerov predajcu. Vzhľadom na to je predajca oprávnený bez predchádzajúceho upozornenia kedykoľvek zmeniť ceny. Daná zmena nezasahuje do objednávok uskutočnených kupujúcim pred jej vznikom.

6.4. Tovar - darčekové debny Manboxeo, drákové truhly Damboxeo, betónové tehly s vouchermi, domáce pipvovary a ostatné produkty ponúkané predávajúcim na internetových stránkach predávajúceho www.manboxeo.sk. Obsah debien a všech ostatních dárkových boxů vždy určujú suroviny a produkty uvedené v detailnom výpise Čo daný produkt obsahuje? (písomný obsah). Vzhľad debien a všetkých ďalších produktov a podoba surovín sa môže meniť – fotografie sú iba ilustračné a informatívne. Kvalita a gramáž surovín, ktorá je uvedená v potvrdzovacom e-maile objednávky, je však záväzná.

6.5. Náhrady položiek v produktoch - ak je v darčekovom boxe (Bedne, Truhly, Armyboxeo, Pivovary, Toolboxeo, Giftboxeo, Beerboxeo, Kidboxeo, Loveboxeo, Výhodný set) uvedená náhrada, jedná sa o zmenu položky obsahu daného boxu či produktu. Táto zmena je uvedená v zozname položiek v detaile produktu priamo za položkou, ktorá nie je aktuálne z kapacitných dôvodov výroby dostupná. Ďalej je tiež uvedená v potvrdzovacom e-maile k uskutočnenej objednávke. Náhrada je vždy minimálne adekvátna svojou obstarávacou cenou pôvodnej položke. Náhrada nie je zobrazená na produktovej fotografii, ktoré majú iba ilustratívny charakter

VII. Základné obchodné podmienky

7.1. Zadanie objednávky v E-shope je umožnené kupujúcim bez registrácie.

7.2. Kupujúci môže vykonať objednávku prostredníctvom telefonátu, emailom alebo vyplnením online objednávkového formulára.

7.3. Darčekové balenie obsahujúce predmety so sexuálnou tematikou či alkohol môžu objednávať len osoby staršie ako 18 rokov.

7.4. Ďalšie základné podmienky, spojené s objednávaním v E-shope, sa nachádzajú v sekcii Doručenie a Platba, ktorá je integrovanou súčasťou VOP a je samostatne dostupná na webovej stránke.

VIII. Ochrana osobných údajov

8.1. Osobné údaje kupujúceho sú spracované v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

8.2. Zadaním údajov na webovej stránke povoľuje kupujúci predajcovi a jeho zmluvným partnerom využívať osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre uskutočnenie obchodu, ukončenie objednávky a zaistenie ďalších aktivít, spojených s aktivitami kupujúceho v prostredí webovej stránky. Kupujúci týmto súhlasí s využívaním osobných údajov za účelom skvalitnenia služieb, propagácie produktov a služieb predajcu a ďalšie prípady obsiahnuté vo VOP.

8.4 V prípade, že kupujúci vznesie po ukončení objednávky akúkoľvek námietku voči spracúvaniu osobných údajov, musí prodávajúci námietku kvôli odstráneniu z databázy prijatých informácií ďalej postúpiť na svoj Zákaznícky servis.

8.5. Predajca môže použiť súbory cookies, pokiaľ neobsahujú žiadne dôverné informácie. Návštevníci a kupujúci sú pritom upovedomení o zhromažďovanie, analýze a užívanie súborov cookies, zahŕňajúc tretie strany, využívajúce ich na štatistické účely a optimalizáciu reklamy.

8.6. Predajca prijíma informácie o IP-adresách každého z návštevníkov www.manboxeo.sk. Tieto informácie nie sú využívané na identifikáciu návštevníka.

8.7. Žiadne z ustanovení s dôvodným uplatnením zákona v žiadnom prípade neslúži k zneužitiu povinností predajcu.

8.8. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

IX. Práva na informácie

9.1. Všetky materiály zobrazené na webovej stránke podliehajú autorkému právu, patrí predajcovi a ďalším vlastníkom, ktorí súhlasili so zverejnením svojich materiálov na webovej stránke. Bez ich prednostného zvolenia nemajú žiadne osoby povolenie používať, kopírovať, šíriť ani inak upravovať časť alebo celé dielo.

9.2. Všetky práva na materiály obsažené na webovej stránke sú opatrené národným aj medzinárodným zákonom.

X. Autorské práva

Zákazník prehlasuje, že zaslaním požiadavky na výrobu daného motívu zodpovedá za vysporiadanie autorských práv k prípadným chráneným známkam, obrázkom a nápisom. Ďalej prehlasuje, že si je vedomý toho, že pokiaľ by nemal dané práva vysporiadané, môže sa dopúšťať porušenia týchto práv. Všetky práva na prípadné vysporiadanie autorsko-právnych požiadaviek prechádzajú žiadosťou o výrobu produktu na zákazníka.

XI. Marketing

10.1. Kupujúci súhlasí s tým, že nim spätne doručené či zverejnené multimediálne súbory (fotografie, videá) prostredníctvom e-mailu, sociálnych sietí (vrátane označenia stránky predávajúceho či hashtagu manboxeo či damboxeo) a mobilného telefónu predávajúcemu, môže predávajúci využiť na akékoľvek marketingové účely súvisiace s predmetom činnosti predávajúceho. 

XII. Ostatné podmienky

11.1. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov zostávajú týmito Podmienkami nedotknuté.

11.2. Obe zúčastnené strany, teda kupujúci a predajca sa pokúsia vyriešiť prípadné nezhody formou vzájomneho jednania. V prípade nezhody môže ktorákoľvek strana podať sťažnosť na súd v súlade s aktuálnou legislatívou Slovenskej republiky.

11.3. V prípade dokumentovaného a overeného zásahu vyššej moci sú zúčastnené strany oslobodené od povinností, aké vyplývajú z VOP.

11.4 Kupující souhlasí s tím, že jím zpětně doručené či zvěřejněné multimediální soubory (fotografie, videa) prostřednictvím e-mailu, sociálních sítí (včetně označení stránky prodávajícího či hashtagu manboxeo či damboxeo) a mobilního telefonu prodávajícímu, může prodávající využít pro jakékoliv marketingové účely související s předmětem činnosti prodávajícího.

11.5 Deklarovanie ktoréhokoľvek ustanovenia z VOP, ktoré nie je podľa súdu platné, nezasahuje takto do ostatných ustanovení.

 Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú platné od 25.9.2022